“เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง ” โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร และครูเกษียนอายุราชการ ในวันที่ 13 เมษายน 2564

“เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง ” โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร และครูเกษียนอายุราชการ ในวันที่ 13 เมษายน 2564

“เยือนถิ่นเก่า เล่าความหลัง “
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร และครูเกษียนอายุราชการ
ในวันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 09.09 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธสุขโตโอภาส พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ ทางประตูทางเข้าโรงเรียน
เวลา 09.39 น. พิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร และครูเกษียนอายุราชการ ณ ใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์
เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน