โรงเรียนจอมทองจัดกิจกรรม”วันเกียรติยศ” เส้นทางสู่ฝัน วันแสดงความยินดี สู่ความสำเร็จ ๖๓ และพิธีจบหลักสูตร และมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนจอมทองจัดกิจกรรม”วันเกียรติยศ” เส้นทางสู่ฝัน วันแสดงความยินดี สู่ความสำเร็จ ๖๓ และพิธีจบหลักสูตร และมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.โรงเรียนจอมทองจัดกิจกรรม”วันเกียรติยศ” เส้นทางสู่ฝัน วันแสดงความยินดี สู่ความสำเร็จ ๖๓ และพิธีจบหลักสูตร และมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนจอมทอง และหอประชุมอินทนนท์