รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (Announced of Kawilawittayalai School The Recruitment of English Teacher)