โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล ครั้งที่ ๓ ฮอมบุญวาสนา ปล่อยปลาตี้สองแคว

โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล ครั้งที่ ๓ ฮอมบุญวาสนา ปล่อยปลาตี้สองแคว

ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล ครั้งที่ ๓

🐠ฮอมบุญวาสนา ปล่อยปลาตี้สองแคว🐠

ในวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๑๙ น. ณ ท่าน้ำฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

                                                 📚รายได้สบทบทุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคม 📚

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม

๐๕๒ ๐๘๐ ๘๓๘ หรือ ๐๙๕ ๖๘๕๖๘๐๗