โรงเรียนแม่แตง ยื่นข้อเสนอประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน