ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ฯ