โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถาม 053-10647 รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมกันนี้
รับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย (1)