ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดืนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามประกาศเผยเเพร่ราคากลางรายการคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab CL10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เเบบรายงานเเผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ)